Titelverklaring

Ecolinks: Dit staat voor een combinatie van een linkse politieke visie en aan de andere kant voor het streven naar duurzaamheid, oftewel de ecologische visie. Dit is vergelijkbaar met de partij GroenLinks, daarom hebben is er ook gekozen voor een groene layout. Dit versterkt het ecologische effect van het blad. Daarnaast staat links en “groen” veelal voor progressiviteit, en dat wil dit blad eveneens uitstralen. Daarnaast is dit ook een blad dat zich wat meer richt op jonge mensen en de wereld en diens wonderen.

Individuele analyse - Annemarie

Ik vond de samenwerking tussen Marlot en mij heel goed gaan. Als we vergaderingen met elkaar wilde plannen waren we het gauw met elkaar eens. Op het begin had het hele groepje wat opstart problemen qua planning maar later toen we strikte planningen hadden gemaakt ging het goed en deden Marlot en ik de dingen op de momenten dat we het hadden afgesproken. Ook was Marlot er als je om hulp vroeg. We hebben allebei wel een duidelijke mening dus het was soms wel even gekibbel over hoe we bijvoorbeeld een bepaalde zin moesten formuleren. Maar door goed naar elkaar te luisteren kwamen we er uiteindelijk wel uit. Kortom ben ik dus erg tevreden over de samenwerking met mijn mede hoofdredactielid! 

POLITIEK

Stabiliteit van het Kabinet

 Door: Annemarie van Zijtveld – 29/05/2013

 VVD en PvdA vormen een kabinet dat de meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Heel goed, maar wie heeft er bedacht dat het een goed idee is om een kabinet te vormen waarvoor geen meerderheid is in de Eerste Kamer?

Na de verkiezingen op 12 september 2013 vielen Mark Rutte en Diederik Samson elkaar in de armen, eindelijk weer een stabiel meerderheidskabinet. De laatste tien rommelige jaren met vijf verkiezingen waren nu verleden tijd. Dit zou het keerpunt worden in Nederland: ‘Tijd om er wat van te maken’. Over het woord senaat werd toen niet of nauwelijks gepraat.[1]

 We zijn nu ruim een half jaar verder en de stemming is behoorlijk omgeslagen. De beloofde snelheid en stabiliteit is ver te zoeken met het Kabinet-Rutte II. Bijna alle politici die bij de vorming betrokken zijn geweest hebben geen enkel probleem gezien in het feit dat er een kabinet kwam zonder voldoende draagvlak in de senaat. Alleen Roemer en Sap benadrukten dat het nieuwe kabinet op een meerderheid aan beide kanten van het Binnenhof moest kunnen rekenen. Rutte zegt dan nu dus ook; “Eigen schuld, dikke bult”. [2]

De premier kan echter moeilijk beweren dat hij met tegenzin is gedwongen om dit kabinet te vormen. Rutte en Samson dachten dat een derde partij alleen maar voor complicaties zou zorgen. VVD en PvdA kozen bewust elkaar en namen de sprong in het duister met de wetenschap dat die keuze niet genoeg zetels in de senaat zou opleveren.

Als de meerderheid in de Eerste Kamer vereist zou zijn geweest, had de coalitie er nu heel anders uitgezien. VVD, PvdA en SP zouden dan samen het kabinet hebben gevormd. Op dit moment vormen de VVD en de PvdA samen 52,7% van de Tweede Kamer en 40% van de Eerste kamer. Als de VVD en de PvdA de SP bij hun samenwerking hadden betrokken, dan zouden zij nu samen 62,7% van de Tweede Kamer en 50,7% van de Eerste Kamer vormen. Dat is dus in beide kamers een meerderheid. [3]

Waar Rutte en Samson beweerden dat dit kabinet, bestaande uit drie partijen, waarschijnlijk voor veel complicaties zou zorgen, was dit waarschijnlijk toch de beste oplossing geweest. Het is moeilijk om tot een overeenstemming te komen als er drie groepen in het spel zijn, daar hebben de VVD en de PvdA gelijk in. Wat echter nog moeilijker is, is om een besluit aan de Eerste Kamer voor te leggen wat zij niet zullen verwerpen. De meerderheid zal het er namelijk hoogstwaarschijnlijk niet mee eens zijn.

De VVD en de PvdA zijn het voor 40% met elkaar eens, uitgaande van de stellingen van de stemwijzer. Een coalitie bestaande uit de VVD, PvdA en de SP  zijn het voor 34% met elkaar eens . Dit is procentueel minder dan een coalitie bestaande uit de VVD en de PvdA. Maar waar de VVD en de PvdA 30 zetels in de Eerste kamer hebben, en dus in de minderheid zijn, hebben de VVD, PvdA en SP samen 41 zetels in de Eerste kamer, wat dus wel een meerderheid vormt. [4]

Dit is dus een lastige situatie waar een balans gevonden moet worden tussen snelheid en stabiliteit. De VVD en PvdA hebben een gok genomen en voor zichzelf gekozen. Wat duidelijk is, is dat dit dus niet de goede keuze is geweest. Want waar het kabinet heel wankel is, is er ook totaal geen snelheid in de besluitvorming. De Eerste- en Tweede Kamer kunnen het namelijk niet eens worden, en dit kost veel tijd.

Was het dan wel een goede keuze geweest om de SP er bij te betrekken? Dat zullen we niet in de praktijk kunnen ervaren. Als dit het geval zou zijn geweest, hadden ze een meerderheid gehad in de Eerste Kamer. Een probleem echter is dat er dan een grote kans zou zijn geweest dat ze er samen met zijn drieën al niet uit zouden kunnen komen omdat er te veel verschillende visies zijn. Waarschijnlijk was dit toch wel het beste zijn geweest. In ieder geval beter dan hoe het er nu hedendaags aan toe gaat. (678 woorden)

 

  Individuele analyse - Irosha

De samenwerking met Doris verliep, net als met andere samenwerkingsopdrachten, wederom goed. Ondanks dat ik twee dagen ziek thuis was, hebben we het samen op tijd afgekregen. Zij heeft namelijk voor de opmaak van de weblog gezorgd en ik heb alle artikelen doorgelezen en spellingfouten verbeterd, dat zijn namelijk onze specifieke kwaliteiten. We hebben via de mail contact gehouden. De dag dat ik weer op school was hebben we samen de eindredactie evaluatie geschreven. Wel was het beter geweest als we allemaal wat eerder waren begonnen met het schrijven van de artikelen, dan hadden we wat ruimere tijd gehad en minder last van de deadline. Verder is het prima gegaan en ik ben tevreden genoeg met het resultaat!